Erhvervskontrakt

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

 

Dokumenter er en side hvor du kan købe forskellige erhvervsdokumenter og kontrakter i word-format.

SelskabsAdvokaterne er eksperter i udarbejdelse, forhandling og fortolkning af kontrakter 

Erhvervskontrakt

 

En erhvervskontrakt er en aftale mellem to uafhængige erhvervsparter inden for et bestemt område, samarbejde eller spørgsmål. Formålet med en erhvervskontrakt er at skabe forudsigelighed, sikkerhed og kommerciel værdi for begge parter: Parterne ved, hvilke rettigheder og forpligtelser de har over for hinanden. Indenfor bestemte områder er det et krav, at der er udfærdiget en skriftlig kontrakt parterne imellem. Dette gælder inden for ansættelsesforhold.

 

Erhvervslejeloven gælder for leje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Normalt har udlejning et erhvervsmæssigt sigte, men der findes også erhvervslejekontrakter, der ikke har et sådan sigte, men som alligevel er omfattet af loven.

 

Det kan altid diskuteres, hvor meget eller hvor lidt, der skal medtages i en erhvervskontrakt. Forholdene omkring erhvervskontraktens kompleksitet og aftaleforholdets store betydning for parterne indebærer, at begge parter i alle spørgsmål, altid bør benytte sig af juridisk bistand.

 

De væsentligste punkter i en erhvervskontrakt er typisk:

 

  • Parterne – Hvem er parterne?

  • Omfang/indholdet – Hvad går samarbejdet ud på?

  • Rettigheder og forpligtelser – Parternes rettigheder og forpligtelser.

  • Samarbejdets begyndelse og ophør – Hvornår starter samarbejdet, og hvordan kommer man ud af samarbejdet igen?

  • Prisen – Prisen som nok for de fleste er en vigtig faktor.

 

Udover ovenstående forhold har de fleste virksomheder typisk en række forhold, der med fordel kan tages vare på i god tid. Man bør i en erhvervskontrakt f.eks. tage stilling til, om der eventuelt kan ske overdragelse af rettigheder og forpligtelser, og hvis virksomheden er personligt drevet, bør man som minimum sikre sig mulighed for, at der kan ske overdragelse ved et generationsskifte af virksomheden.

sekabsadvokaterne1.jpg
selvskabsadvokaterne.jpg